En smart, integrert og bærekraftig grenseregion

SISTE NYTT

Hvilke mobilitetsbehov har du?

21 desember 2023

Mangler du et busstopp, ladestasjon eller har andre synspunkter på infrastrukturen innenfor SITE-destinasjonen?

Grensekomiteen Innlandet

23 oktober 2023

I høst ble det arrangert en studietur med temaet Bærekraftig reiselivsnæring i Nord-Norge, hvor alle de fire SITE-kommunene var representert med destinasjonsledere og kommuneledelse.

Prosjektet

SITE Mobility er et 3-årig Interreg-prosjekt hvor formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftig mobilitet med målbare reduserte klimautslipp. Det skal bidra til et bærekraftig næringsliv og en mer bærekraftig SITE-region i tråd med utførte og kommende milliardinvesteringer og påfølgende økte besøksstrømmer og transport.

Prosjektet er resultatet av en forstudie rundt temaet mobilitet.