Finansiering og tidsramme

SITE-prosjektet er et interreg-prosjekt som omfattes av det europeiske regionale utviklingsfondet (ERUF). Prosjektperioden strekker seg til februar 2026.

Finansieringsområdet er "En smartere grenseregion".  

Prosjektet finansieres av InterReg Sverige-Norge, Region Dalarna, Innlandet Fylkeskommune og Högskolan Dalarna  

Malung- Sälens kommun, Älvdalens kommun, Trysil kommune, Engerdal kommune. Destinasjon Trysil, Destinasjon Femund- Engerdal, Destination Sälenfjällen og Destinationsutveckling Idre.   

 

Total finansiering: 2 613 194€