Finansiering og tidsramme

SITE-prosjektet er et interreg-prosjekt som omfattes av det europeiske regionale utviklingsfondet (ERUF). Prosjektperioden strekker seg fra desember 2019 til september 2022.

Området for finansiering er innovative miljøer, forskning og innovasjon.

Projektet finansieres av InterReg, IR Midler, Region Dalarna, Innlandet Fylkeskommune
SITEs 4 kommuner, Destinasjon Trysil og Destinasjon Femund Engerdal.

 

Total finansiering: 1 291 387 €