Mål og visjon

Bærekraftig mobilitet med reduserte utslipp.

Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftig mobilitet med effektmål om reduserte klimautslipp, noe som bidrar til et bærekraftig næringsliv og en mer bærekraftig SITE-region i tråd med milliardinvesteringene som er gjort og fremtidige investeringer og påfølgende økte besøksstrømmer og transport. Prosjektet er et resultat av en forstudie i mobilitet.

Effektmål 2030:

CO2-utslippene skal reduseres i tråd med nasjonale, regionale og lokale mål.

  • Norge: 50 % reduksjon av utslipp innen 2030, tilsvarende 1990-nivå.
  • Sverige: 70 % utslippsreduksjon i transportsektoren innen 2030, sammenlignet med 2010.

Prosjektmål 2026:

  • Beboere og besøkende har minst to effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger: Til, mellom og innenfor SITE-destinasjonen.
  • Forbedre næringslivet gjennom bedre mobilitet, smartere digitalisering og bærekraftige løsninger.
  • Videreutvikle et nettverk for erfaringsutveksling med andre regioner og andre kunnskapsnettverk.