Finansiering och tidsram

SITE-projektet är ett interreg-projekt som täcks av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektperioden sträcker sig från december 2019 till september 2022.

Finansieringsområdet är innovativa miljöer, forskning och innovation.

Projektet finansieras av InterReg, IR Midler, Region Dalarna, Innlandet Fylkeskommune,
SITE:s 4 kommuner, Destinasjon Trysil och Destinasjon Femund Engerdal.

 

Total finansiering: 1 291 387€