Finansiering och tidsram

SITE-projektet är ett interreg-projekt som täcks av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektperioden sträcker sig till februari 2026.  

Finansieringsområdet är ”En smartare gränsregion”  

Projektet finansieras av Interreg Sverige- Norge, Region Dalarna, Innlandet Fylkeskommune och Högskolan Dalarna.    

Malung- Sälens kommun, Älvdalens kommun, Trysil kommune, Engerdal kommun. Destinasjon Trysil, Destinasjon Femund- Engerdal, Destination Sälenfjällen och Destinationsutveckling Idre.

 

Total finansiering: 2 613 194€