Mål och vision

Hållbar mobilitet med minskade utsläpp.

Syftet med projektet är att utveckla hållbar mobilitet med effektmålet minskade klimatutsläpp, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv och en mer hållbar SITE-region i takt med gjorda och kommande miljardinvesteringar och påföljande ökade besöksströmmar och transporter. Projektet är ett resultat av en förstudie inom mobilitet.

Effektmål 2030:

 CO2 utsläppen skall vara reducerade i linje med nationella, regionala och lokala målsättningar.

  • Norge: 50% reducering av utsläpp inom 2030, liknande med 1990-nivå
  • Sverige: 70% utsläppsminskning i transportsektorn till år 2030, jämfört med år 2010

Projektmål 2026:

  • Invånare och besökare har minst två effektiva och bärkraftiga mobilitetslösningar: Till, mellan och inom SITE Destinationen
  • Förbättra näringslivet genom bättre mobilitet, smartare digitalisering och hållbara lösningar.
  • Vidareutveckla ett nätverk för erfarenhetsutbyte med andra regioner och andra kunskapsnätverk