Information för politiker om Interreg-projektet SITE 3

I syfte att förankra kunskap och engagemang kring SITE-projektet, erbjuds både politiker, företagare med flera, information om vilka aktiviteter som pågår.

Information för politiker om Interreg-projektet SITE 3

Pandemin tvingade oss att ställa in både uppstartskonferens och rundresa med politiker till SITE-destinationerna vid projektstarten förra våren. Därmed har förankringsarbetet haltat. Därför bjuds nu både politiker, företagare och andra in till ett digitalt möte med information om SITE 3, fredagen den 16 april.

Förmiddagens program bjuder på en presentation av projektets organisation och finansiering samt vilka aktiviteter SITE bedriver inom fokusområdena hållbarhet, kompetensutveckling och internationalisering. Respektive kommunordförande och destinationsledarna kommer även belysa varför SITE är viktigt för kommunen och vad som är mest intressant och vilka utmaningar man står inför. Även en uppdatering om utvecklingen av Scandinavian Mountains Airport. 

Studieresa till liknande besöksorter

21 juni 2022

SITE 3-projektet anordnade tillsammans med Destination Sälenfjällen nyligen en studieresa till de två världsledande året runt-destinationerna Zermatt och Chamonix i Alperna.

Destinationsutveckling Idre

23 mai 2022

Fjälldestinationen Idre satsar mångmiljarder för utvecklingen av framtidens hållbara besöksnäring. I norra dalafjällen, Idre, Fjätervålen och Grövelsjöfjällen genomförs och planeras nu en mycket kraftig tillväxt de kommande 10 åren.

Trysil Food Fest

13 desember 2021

I oktober 2021 ble Trysil Food fest arrangert og gjennomført for første gang i regi av Trysil restaurantforening.