Information för politiker om Interreg-projektet SITE 3

I syfte att förankra kunskap och engagemang kring SITE-projektet, erbjuds både politiker, företagare med flera, information om vilka aktiviteter som pågår.

Information för politiker om Interreg-projektet SITE 3

Pandemin tvingade oss att ställa in både uppstartskonferens och rundresa med politiker till SITE-destinationerna vid projektstarten förra våren. Därmed har förankringsarbetet haltat. Därför bjuds nu både politiker, företagare och andra in till ett digitalt möte med information om SITE 3, fredagen den 16 april.

Förmiddagens program bjuder på en presentation av projektets organisation och finansiering samt vilka aktiviteter SITE bedriver inom fokusområdena hållbarhet, kompetensutveckling och internationalisering. Respektive kommunordförande och destinationsledarna kommer även belysa varför SITE är viktigt för kommunen och vad som är mest intressant och vilka utmaningar man står inför. Även en uppdatering om utvecklingen av Scandinavian Mountains Airport. 

Reiselivsstrategi i Femund Engerdal

15 april 2021

Destinasjon Femund Engerdal har ny reiselivsstrategi #Ekte villmark.  Her arbeides det med og skape flere kommersielle produkter i Femund Engerdal.