Projektteam

Sverige

Tiina Ohlsson

Projektledare Sverige

Carina Sisell

Delprojektledare, hållbathetskoordinator, skandinavisk måltidsupplevelse

Frida Torsein

Delprojektledare, ledutveckling, elektrifiering

Anders Bjernulf

VD Destination Sälenfjällen

Tobias Heldt

Högskolan Dalarna

Norge

Projektansvarig Norge

Mia Faldmo

VD Destination Femund Engerdal

Ida Dyreng

VD destination Trysil, projektledare Internationellt

Bente Haugen

Kommunalsjef Trysil

Dag Rønning

Næringsutvikler Engerdal