Skandinavisk Måltidsupplevelse 

Skandinavisk Måltidsupplevelse är en del av ett samarbetsprojekt som sker inom SITE Destination.

Delprojektet Skandinavisk Måltidsupplevelse startade under våren 2022 och pågick under sex månader till den tredje projektperiodens slut. Här lades grunden för den här webbsidan som syftar till att samla lokala matproducenter i de fyra kommunerna/destinationerna.

Syftet är att utveckla synlighet, traditioner och lokala matmiljöer med skandinaviskt tema.

I februari 2023 startade ett fjärde SITE-projekt där målet för Skandinavisk Måltidsupplevelse är att finna digitala lösningar för invånare, besökare, restauranger och butiker för att kunna beställa varor från lokala producenter. Detta i kombination med samordnade varu- och persontransporter.

Vi som arbetar med delprojektet Skandinavisk Måltidsupplevelse heter Carina Sisell och Linda Tiensivu. Vi har tillsammans lång erfarenhet inom besöksnäringen, restaurangverksamhet och eget företagande.

Vi har kompetenser inom bland annat hållbar destinationsutveckling, affärsutveckling och marknadsföring.