Fokusområden

Det arbetas med tre fokusområden i SITE 3:
Hållbarhet, kompetens och internationalisering.

Inom varje område finns det indikatorer som måste rapporteras till InterReg och som bevisar det arbete som utförts under perioden.

Hållbarhet

Vi arbetar med hållbar destinationsutveckling med norska och svenska verktyg. Hållbarhetsarbete skapar effekter och utveckling i hela området.

Arbetet utförs inom följande områden:

 • Omcertifiering av "Bærekraftig Reisemål"/”Sustainable Destination”
 • Kommunikation av hållbarhet ut mot gäst
 • Avfallshantering och återvinning
 • Helårsarbetsplatser
 • Kartlägga och utveckla nya och befintliga transporter
Alla SITE-destinationer är hållbarhetsmärkta. 
Omcertifiering: Engerdal 2020, Sälen & Idre 2021 och Trysil 2022.
Bærekraftig reisemål

Kompetens

Vi arbetar med att skapa gemensamma gränsöverskridande kompetensmiljöer.

Detta är innovativa kunskapsmiljöer i nära samarbete med FoU, företag, andra projekt och befintliga utbildningskoordinatorer.

Arbetet utförs inom följande områden:

 • Kartläggning av framtida kompetensbehov
 • Etablering av en ny struktur mellan kunskapsproducenter (FoU) och näringen
 • SITE-modellen– arena för idéutväxling och samverkan
 • Deltagande i utvecklingen av en modern värdskapsutbildning
 • Från mat till skandinavisk måltidsupplevelse
 • Utveckling av «fjälljobb» (kompetensmatchning).

Internationalisering

SITE-regionen är välkänd på internationella marknader.

Arbetet utförs inom följande områden:

 • Förstärkning och utveckling av gränsöverskridande paketering på helår
 • Digitalisering av marknadskommunikation
 • Kommunikation med internationell anpassning
 • Produktutveckling
 • Äkta vildmarksupplevelse