Studieresa till liknande besöksorter

SITE 3-projektet anordnade tillsammans med Destination Sälenfjällen nyligen en studieresa till de två världsledande året runt-destinationerna Zermatt och Chamonix i Alperna.

Syftet var bland annat att träffa lokala företrädare för besöksnäringen i de båda länderna och att studera hur de arbetar med hållbarhetsfrågor kring mobilitet, året-runt verksamhet, kompetensförsörjning, avfall och återvinning.

I schweiziska Zermatt, med den välkända bergstoppen Matterhorn, är trafik med fossildrivna fordon inte tillåten, utan alla transporter i dalgången sker med mindre el-fordon, t.ex. ombyggda golfbilar. Här besöktes bland annat en central för avfallshantering som tömdes med eldrivna sopbilar och en biogasanläggning med tillhörande fårfarm som skapar kretslopp i Zermatt.

Av alla matrester från hotellen och hushållen producerar man biogas som driver en generator, som i sin tur, producerar koldioxidneutral elektricitet för ungefär 350 schweiziska hushåll.

Gruppen träffade även Zermatts destinationschef som höll föredrag om deras besöksnäring samt stadens första kvinnliga borgmästare Romy Biner-Hauser.

De fyra SITE-kommunerna lämnade över en liten gåva från respektive kommun som tack för att de tagit emot gruppen och berättat om Zermatt.

I franska Chamonix träffade gruppen Nicolas Durochat, turistchef i Chamonix samt Hervé Villard, miljö- och hållbarhetsansvarig.

De beskrev att de har liknande utmaningar som destinationerna i SITE-regionen har, både kring kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågor.

Frankrikes största glaciär Mer de Glace i Chamonix smälter allt mer på grund av det varmare klimatet vilket är en stor anledning till att Chamonix snabbt vill minska sina klimatavtryck.

Tack vare sin vattenkraft producerar Chamonix nu mer energi än de förbrukar och luftkvaliteten har förbättrats.

Chamonix har ett mobilitetsprojekt som går ut på att ta sig fram utan att förorena. De utvecklar alternativ rörlighet för invånare och besökare.

Några exempel:

  • Fritt åkande på stadsbussnätet och tåget (över 3,2 miljoner passagerare per år) året runt.
  • Gröna bussar: 100 % eldrivna skyttlar, hybridbussar, Euro 6-bussar och CNG-bussar.
  • Grön mobilitet: cykelväg (18 kilometer fram till 2025) och parkeringsplatser för cyklar.
  • Elektrisk mobilitet: laddningsstationer för elbilar (x2 fram till 2022).
  • Kommunen ersätter också sina fordon, skåpbilar och lastbilar med mindre förorenande fordon.

I både Zermatt och Chamonix finns väl utvecklad elektrifierad tåginfrastruktur som byggdes för mer än 100 år sedan och som än idag fungerar året runt i kuperade natur med mycket branta backar. Tåg på väg nedför alstrar energi som asynkrona motorsystem fångar upp och matar in i elledningen ovanför tågen, som sen nyttjas på tågresor uppför. Tre tåg som åker nedför producerar elektricitet som räcker till en till två tågresor uppför.

Destinationsutveckling Idre

23 maj 2022

Fjälldestinationen Idre satsar mångmiljarder för utvecklingen av framtidens hållbara besöksnäring. I norra dalafjällen, Idre, Fjätervålen och Grövelsjöfjällen genomförs och planeras nu en mycket kraftig tillväxt de kommande 10 åren.

Trysil Food Fest

13 december 2021

I oktober 2021 ble Trysil Food fest arrangert og gjennomført for første gang i regi av Trysil restaurantforening.

Slik kommuniserer Trysil bærekraft

05 november 2021

Trysil har hatt merket for Bærekraftig reisemål siden 2013, og gjør veldig mange gode tiltak for å bli et mer bærekraftig reisemål.